Bine ați venit!

Colegiului Farmaciştilor din judeţul Braşov este organizaţia profesională, neguvernamentală, cu personalitate juridică, apolitică şi fără scop patrimonial, înfiinţată în 10 Mai 1990, prin Hotărâre Judecătorească şi trecut ca parte componentă a Colegiului Farmaciştilor din România, odată cu înfiinţarea acestuia.

Această pagină a fost înfiinţată cu scopul îmbunătăţirii posibilităţilor de comunicare cu toţi farmaciştii din judeţ şi din ţară, dar şi pentru a informa publicul despre profesia de farmacist.

Despre noi

Începând cu anul 1997, organizaţia profesională a fost legiferată prin Legea 81, iar în prezent ne desfăşurăm activitatea conform reglementărilor din Legea 95/2006, Titlul XIV, privind reforma în domeniul sanitar, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Statutul C.F.R.

Ca parte componentă a Colegiului Naţional, Colegiul din Judeţul Braşov, îşi exercită atribuţiile în teritoriu printr-un control de specialitate asupra activităţii ce se desfăşoară în unităţile farmaceutice (farmacii, depozite, unităţi de producţie farmaceutică şi controlul calităţii medicamentelor), monitorizează şi apără prestigiul corpului farmaceutic.