Colegiul Farmaciștilor din județul Brașov

Bine ați venit!

Colegiului Farmaciştilor din judeţul Braşov este organizaţia profesională, neguvernamentală, cu personalitate juridică, apolitică şi fără scop patrimonial, înfiinţată în 10 Mai 1990, prin Hotărâre Judecătorească şi trecut ca parte componentă a Colegiului Farmaciştilor din România, odată cu înfiinţarea acestuia.

Această pagină a fost înfiinţată cu scopul îmbunătăţirii posibilităţilor de comunicare cu toţi farmaciştii din judeţ şi din ţară, dar şi pentru a informa publicul despre profesia de farmacist.

Despre noi

Începând cu anul 1997, organizaţia profesională a fost legiferată prin Legea 81, iar în prezent ne desfăşurăm activitatea conform reglementărilor din Legea 95/2006, Titlul XIV, privind reforma în domeniul sanitar, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Statutul C.F.R.

Ca parte componentă a Colegiului Naţional, Colegiul din Judeţul Braşov, îşi exercită atribuţiile în teritoriu printr-un control de specialitate asupra activităţii ce se desfăşoară în unităţile farmaceutice (farmacii, depozite, unităţi de producţie farmaceutică şi controlul calităţii medicamentelor), monitorizează şi apără prestigiul corpului farmaceutic.

Jurământ

În întreaga mea activitate de farmacist voi da dovadă de o atitudine profund umană față de om și colectivitate.
Voi respecta demnitatea și personalitatea bolnavului,exercitand profesiunea cu conștiinciozitate, respectând normele de etică și deontologie farmaceutica.
Voi fi corect cu mine însumi și cu confrații mei, cărora le voi cere colaborarea și nu voi refuza să le acord sprijinul,când mi se va cere, in interesul bolnavului.
Voi păstra secretele încredintate de pacienți, chiar și după decesul acestora.
Nu voi accepta sub nici un motiv ca activitatea mea de farmacist să fie utilizată împotriva sănătății și vieții omului.
Voi fi rabdător și întelegator fată de cel care,datorită bolii,nu-mi acordă respectul cuvenit.
Jur, pe onoare, în mod solemn și liber.