Colegiul Farmaciștilor din județul Brașov

Documente necesare înscriere

  • Diplomă de licență farmacist/adeverintă Facultate
  • Cerere – se ataseaza cerere certificat membru
  • Declaratie farmacist
  • Cazier Judiciar in original
  • Adeverință medic de familie in original
  • Adeverință medic psihiatru in original
  • Carte de identitate
  • Certificat de casatorie ( daca este cazul )
  • Dovada plații taxei de înscriere – 10% din valoarea salariului minim brut pe economie

Date bancare

Denumire : Colegiul Farmacistilor din jud. Brasov

Cui : 11595281

Cont : RO75RNCB0053150587130001

Banca : BCR